divendres, 15 de juliol de 2011

"Plasmar la mirada " Re-mirar el patrimoni religiós de la ciutat de Vic Albert Ylla